Pàgines

dilluns, 3 de juny del 2013

Convergència entre dues plaques oceàniques

Es dona quan la litosfera oceànica es va refredant i engruixint a mesura que s'allunya de la dorsal, la subsidència tèrmica en provoca la ruptura i la subducció espontània. Aquesta ruptura es produeix a una certa distància del continent i s'estableix una subducció de litosfera oceànica sota litosfera oceànica. 
   (Per exemple: placa del Pacífic).
Aquestes zones presenten les característiques següents:
  · La placa subduent s'enfonsa amb gran inclinació.
  · Si hi ha gran magnetisme es formen illes volcàniques o arc d'illes
  · L'erosió tectònica: és quan el fregament arranca trossos de l'encavalgament.
  · Quan entra en el mantell sublitosfèric, l'escorça es fusiona amb el materials més facils de fondre. Aquesta fusió alimenta les cambres magmàtiques, que es on s'emmagatzema el magma.
  · La pressió no és molt gran, fet que determina dues característiques:
        - Sediments subduïts fàcilment i sense forma de prisma d'acreció*.
        - Forma una fossa oceànica profunda. 
*Prisma d'acreció:
Gran acumulació de
sediments en la zona 
de subducció.