Pàgines

dilluns, 8 d’octubre del 2012

Linneo
1735
2 reinos
Haeckel
1866
3 reinos
Chatton
1937
2 imperios
Copeland
1956
4 reinos
Whittaker
1969
5 reinos
Woese et al.
1977
6 reinos
Woese et al.
1990
3 dominios
Cavalier-Smith 1998
2 imperios
y 6 reinos
(no tratados)ProtistaProkaryotaMoneraMoneraEubacteriaBacteriaBacteria
ArchaebacteriaArchaea
EukaryotaProtistaProtistaProtistaEukaryaProtozoa
Chromista
VegetabiliaPlantaeFungiFungiFungi
PlantaePlantaePlantaePlantae
AnimaliaAnimaliaAnimaliaAnimaliaAnimaliaAnimalia


· Com es pot observar en la taula, R. Whittaker va ser el primer que va proposar la    classificació en els 5 regnes en comptes dels dos considerats fins llavors i fou un dels  creadors de la teoria del continuum com a model d'estudi de la vegetació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada